Update News

激讚小朋友廚藝了得 欣宜自嘲「一舊蕃薯」

2018-11-06
鄭欣宜(Joyce)早前為Viu TV拍攝《小煮角》節目擔任評判嘉賓,要在兩隊参賽隊伍中選出煮得最優秀的菜色,看著兩隊小朋友年紀小小已經能夠煮出複雜的菜色,欣宜笑言自己當年十幾歲還是「一舊蕃薯」。
 
節目中的兩隊小參賽者,分別要煮出意大利丸子和法式丸子,由Joyce去試味再挑選勝出隊伍。這兩道菜式對小朋友而言甚具難度,但每位都駕輕就熟,而且實力平均,Joyce試食後都說很難作出決定。對於烹調,Joyce笑言自愧不如一班小廚神,「我當年13歲先開始用爐煮野食,多數都係整甜品,而我家族整野食都好叻,婆婆同媽咪都經常煮野食俾我食,覺得好好味,我自己就去到16、17歲先真正學識煮野食,但當然唔係咁好味啦!所以今日見到啲小朋友十歲都唔夠就可以煮到咁難整嘅菜,真係好犀利,好難決定。」
 
Joyce對食物有一定的要求,因為她覺得能夠食一餐美味的食物會令心情愉快,但可惜在工作的時候則不能選擇太多。Joyce說:「有一次開工拍戲的時候食飯盒,當然味道唔係咁好味,啲飯仲要好硬,但係都照食,因為無其他可以選擇,結果食完之後就胃痛喇。」